نقش حفاظ پنجره در طراحی نمای ساختمان 09128047694| نرده آهنی پنجره

(اخبار)

حفاظ پنجره به عنوان یك عنصر معماری ، مهم‌ترین نقش را در طراحی و تركیب نمای بسیاری از انواع ساختمان‌ها، به خصوص نماهای طراحی شده ایفا می‌كند. امكانات و محدودیت‌های سازه‌ی دیوار باربر، نحوه‌ی توزیع فضایی اتاق‌ها در یك بنا، و مسأله‌ی چگونگی استفاده از هر فضا، از عوامل و پدیده‌های مؤثر در نحوه‌ی شكل‌دهی به پنجره‌ها به شمار می‌آیند. در زمینه‌ی اهمیت نقش پنجره در طراحی فضاها كافی است به نحوه‌ی نام‌گذاری برخی از انواع اتاق‌ها ماند اتاق‌های سه دری، پنج دری، هفت دری، اُرسی و غیره كه برگرفته از تعداد یا نوع در یا پنجره‌های یك فضاست، توجه شود.

حفاظ پنجره

 

در معماری سنتی ایران، عموماً سطح یک نما متناسب با اندازۀ اتاق‌ها یا سایر فضاهای واقع در پشت آن تقسیم‌بندی می‌شد، به این ترتیب که ضخامت بیشتر جرزها یا محل تقاطع دیوارهای باربر نسبت به دیوارهای محصور و جدا کننده، به گونه‌ای در نما بازتاب می‌یافت و چنانچه تمام سطح نما با آجر پوشیده می‌شد، جرزها و سطوح یاد شده را به طور متوسط به اندازۀ ده سانتی‌متر ضخیم‌تر می‌ساختند. در بعضی موارد نیز سطح دیوار را با گچ یا کاهگل می‌پوشاندند و تنها در سطح جرزها و دیگر سطوح آسیب‌پذیر، مانند ازاره‌ها، از آجر استفاده می‌کردند. به هر صورت نتیجۀ این اقدام در نمای ساختمان نوعی تقسیم‌بندی سطح نما بر پایۀ نظام سازه‌ای بناست. این اصل در بیشتر بناها رعایت می‌شد، از این رو در این بررسی پنجره‌‌ها در نمای یک دهانه از بنا مورد مطالعه و سپس معرفی قرار گرفته‌اند.

Ahansazee
ahansazee
تمام حقوق مادی و معنوی برای صنایع فلزی آهن سازه محفوظ است
call us